SAMSUNG

„Сáмсунг Груп“ е южнокорейска група от компании, основана през 1938 г.  На световния пазар е известен като производител на високотехнологични компоненти, телекомуникационно оборудване, битова техника, аудио- и видеоустройства. Главният офис на компанията е разположен в Сеул.

През 1969 г. Самсунг, след обединението си с японската Саньо, започва производство на черно-бели телевизори.
Обединението Санио и Самсунг поставя началото на един от най-големите сектори на Самсунг Груп – Самсунг Електроникс.

Компанията успява, макар и с големи загуби, да преживее икономическата криза от 1980-те години. Цената на кризата – закриване на няколко непрофилиращи подразделения, рязко съкращаване броя на дъщерните компании.
През 1983 г. започва производството на персонални компютри.
През 1991 – 1992 години завършва организацията на производството на персонални мобилни устройства и на мобилна телефония.
През 1999 г. наградата на списание Forbes Global в сферата на производството на битова електроника е присъдена на компанията Самсунг Електроникс.

Компаниите, влизащи в концерна Самсунг Груп, се занимават с електроника и микроелектроника, химическа промишленост, строителство, автомобилостроене, тежка промишленост, финанси и кредити, застраховане.

Структурата на концерна включва пълния цикъл за производството на електроника, като се започне от добиване на ресурсите (суровините), тяхното преработване и се завърши с готовите изделия. Повечето от подразделенията на конгломерата изпълняват подчинени функции по отношение на компаниите, заети непосредствено с изработването на готовата електронна продукция, и работят изключително за концерна или само в самата Южна Корея. Тази особеност ясно се вижда от разпределението на приходите по подразделения, от което става ясно, че основният доход на концерна идва от електронната промишленост.

Над 70% от продажбите на концерна се дължат на електронната промишленост.
Компаниите в това подразделение са :
Samsung Electronics
Samsung SDI
Samsung Electro-Mechanics
Samsung SDS
Samsung NetworksИзглед:
Нагоре